Pro pořadatele

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYSTOUPENÍ

  • Zajistit kryté pódium min. 9*5m, vodorovné a čisté
  • Na pódiu zdroje elektrické energie 380V/32A min – jistič!!!!!
  • Zajistit přístup do prostor akce minimálně 3,5 hod před zahájením akce
  • Šatna pro 8 osob se sociálním zázemím a zrcadlem, přístupná pro účinkující nejméně 2 hodiny před zahájením produkce
  • Vyhrazené místo pro zvukaře a osvětlovače v daném prostoru včetně stolu o minimálních rozměrech 200 x 100 cm
  • Parkoviště pro auta kapely i zvukaře
  • Ohlásit na OSA v místě konání pořad skladeb, které budou při produkci použity / pořad skladeb je přílohou smlouvy
  • Pořadatel odpovídá za případné úrazy a majetkové škody vzniklé v souvislostí s vystoupením, pokud nebyly průkazně zaviněny účinkujícími

 

Vzor smlouvy ke stažení zde: Smlouva kapely NAFESTBAND_2016